Ενημερωτικό Δωρεάν Σεμινάριο για την «Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης»