Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο: «Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης»