Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο: «Διαπραγματεύσεις για Διαμεσολαβητές»