Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο «Διαπραγματεύσεις για Διαμεσολαβητές»