Εγγραφή στον 1ο κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών