1ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (ΒΕΔ)