Εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ»