Εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης – ΥΑΣ»