Εγγραφή στον 2ο κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών