1ος Κύκλος Μετεκπαίδευσης για Κτηματολογικούς Διαμεσολαβητές